Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia

Pracownia wykonuje:

  • badania EKG i RR metodą holtera
  • badania 2 D ECHO
  • próby wysiłkowe

Pracownia zlokalizowana jest na I piętrze w łączniku budynku Głównego Szpitala a budynkiem C Szpitala.

REJESTRACJA NA BADANIA: echo serca, próby wysiłkowe, holter EKG i RR

  • odbywa się telefonicznie pod nr tel. 29 746 37 11
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ