Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia

Pracownia wykonuje:

  • badania EKG i RR metodą holtera
  • badania 2 D ECHO
  • próby wysiłkowe

Pracownia zlokalizowana jest na I piętrze w łączniku budynku Głównego Szpitala a budynkiem C Szpitala.

Kontakt telefoniczny:

Pracownia Echo serca - tel. 29 746 38 18 lub przez centralę 29 746 37 11 wew. 108

Pracownia Prób Wysiłkowych - tel. 29 746 37 11 wew. 109

REJESTRACJA NA BADANIA: echo serca, próby wysiłkowe, holter EKG i RR

  • odbywa się wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 29 746 37 11 w. 109 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. od 12:00 – 13:00
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ