Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

Zakres działalności Pracowni:

 • identyfikacja czynników etiologicznych zakażeń tlenowych oraz beztlenowych
 • ocena wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki
 • badania mykologiczne
 • badania wirusologiczne
 • monitorowanie środowiska szpitalnego
 • interpretacja kliniczna wyników - pomoc w doborze właściwej antybiotykoterapii we współpracy z Klinicystą
 • udział w pracach zespołu terapeutycznego oraz zespołu ds. zakażeń szpitalnych
 • szkolenia z zakresu racjonalnej antybiotykoterapii oraz aktualnych problemów epidemiologicznych na oddziałach szpitalnych oraz w POZ

Pracownia jest czynna:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 19:00
 • w soboty 8.00 – 14.00 oraz niedziele i święta 8:00 – 13:00

Badania wykonywane są dla pacjentów leczonych w szpitalu, skierowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy z poradni specjalistycznych, a także dla innych podmiotów leczniczych, które zawarły umowę na świadczenie usług diagnostycznych w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej. Badania wykonywane są także pacjentom bez skierowania za odpłatnością (zgodnie z aktualnym cennikiem badań).

Należy pamiętać, że wynik badania mikrobiologicznego powinien być interpretowany razem z oceną kliniczną stanu pacjenta oraz wynikami markerów zapalnych.

Wynik mikrobiologiczny jest pomocny w ustaleniu czynnika etiologicznego zakażenia, jednak nie każdy dodatni wynik świadczy o toczącym się zakażeniu i wymaga włączenia antybiotykoterapii .

Wyniki badań mikrobiologicznych nie są wydawane osobom nie upoważnionym oraz nie udzielamy informacji telefonicznych o wyniku.

Kierownik Pracowni  

 • mgr Marzena Kesler (mikrobiolog medyczny)

Pozostały personel:

 • mgr Aleksandra Koch (mikrobiolog medyczny) - Z-ca Kierownika
 • mgr Magdalena Rychlik (mikrobiolog medyczny) - Starszy Asystent
 • Małgorzata Telachowska - Technik Analityki Medycznej
 • Ewa Żebrowska - Sekretarka Medyczna
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ