Pracownia Diagnostyki Obrazowej

W ramach Pracowni Diagnostyki Obrazowej funkcjonują:

 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG

Pracownie służą pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych, pacjentom ambulatoryjnym oraz pacjentom innych podmiotów działalności leczniczej, które zawarły umowę na badania diagnostyki obrazowej.

Badania ambulatoryjne RTG, USG i TK wykonywane są na podstawie skierowania po wcześniejszej rejestracji.

 

Rejestracja RTG, USG, TK  czynna w godz. 8:00 – 18:00

Kontakt telefoniczny 29 746 37 11


Pracownia RTG 

czynna: od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 - 18:00

Pracownia TK 

czynna:  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00 - 15:00

             piątek w godz. 8:00- 16:00

             

Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii

 • mgr Judyta Legacka
   

Wykaz Lekarzy pracujących w Pracowni Diagnostyki Obrazowej:

 • lek. Dorota Półtorak -  specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Izabela Chałupska-Camlet - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Małgorzata Suchcicka - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Radosław Bartnik - specjalista pediatrii
 • lek. Andrzej Socik - specjalista chirurgii ogólnej

 

Instrukcje przygotowania do poniższych badań do pobrania załącznikach:

 • Przygotowanie do badania RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Przygotowanie do badania RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
 • Przygotowanie do badania RTG z wlewem doodbytniczym
 • Przygotowanie do badania Tomografii Komputerowej
 • Przygotowanie do urografii  
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ