Przebudowa i adaptacja części piętra w budynku C Szpitala na potrzeby nowoczesnej rejestracji

 

znaki_strona_www.png

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej realizuje zadanie pn.:

"Przebudowa i adaptacja części piętra w budynku "C" Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej na potrzeby nowoczesnej, reprezentacyjnej i funkcjonalnej rejestracji, stanowiącej podstawę prawidłowej organizacji pracy poradni specjalistycznych".

Dofinasowanie zadania pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

W ramach tego rządowego programu środki finansowe trafiają do jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje bliskie ludziom.

Beneficjent: Powiat Ostrowski

Podmiot realizujący: SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Całkowita wartość zadania: 613 668,15 zł

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Opis zadania:

Przebudowa i adaptacja części piętra w budynku "C" Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej na potrzeby nowoczesnej, reprezentacyjnej i funkcjonalnej rejestracji, stanowiącej podstawę prawidłowej organizacji pracy poradni specjalistycznych

Rozpoczął się remont rejestracji Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w budynku "C" naszego Szpitala. Jest to bardzo istotna inwestycja, przede wszystkim dla Pacjentów. Zależy nam na poprawie komfortu zarówno Pacjentów jak i pracowników Rejestracji. Stąd pojawi się nowa lada rejestracyjna w miejsce starych i wysłużonych okienek. Znajdzie się również miejsce na dodatkowe stanowisko, aby usprawnić obsługę i czas oczekiwania Pacjenta. Stworzymy dodatkowo nowoczesną przestrzeń, w której Pacjenci będą mogli oczekiwać na udzielenie porady lekarskiej. Wszystko to po to, aby pierwszy kontakt Pacjenta ze szpitalem przebiegł nie tylko sprawnie, ale też i komfortowo".

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ