Zakup sprzętu medycznego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

znaki_strona_www.png

Nazwa funduszu: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania: zakup sprzętu medycznego:  myjnia, sterylizator plazmowy, macerator

Wartość dofinansowania - 400 000,00 zł

Całkowita wartość -  457 624,86 zł

Opis zadania:

Zadanie obejmuje doposażenie placówki w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami w postaci zakupu myjni, sterylizatora plazmowego oraz 2 sztuk maceratora.

Zakupione urządzenia będą służyć zapobieganiu i zwalczaniu skutków zakażenia wirusem SARS-Cov-2 u pacjentów, a po ustąpieniu stanu zagrożenia epidemiologicznej lub stanu epidemii będą wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym na naszych oddziałach. Zakupiony sprzęt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów w naszym Szpitalu oraz w znacznym stopniu zminimalizuje ryzyko wystąpienia lub przenoszenia zakażenia.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ