Zaprojektowanie i budowa pawilonu szpitalnego w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej

znaki_strona_www-1.png

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Zaprojektowanie i budowa pawilonu szpitalnego w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej – oddziału modułowego z 18 łóżkami dedykowanymi pacjentom  z COVID-19, w tym 3 łóżkami respiratorowymi wraz z infrastrukturą techniczną, instalacją tlenową oraz wyposażeniem”

Dofinansowanie pochodzi ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wartość dofinansowania - 4 720 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji - 6 775 602,40 zł

Opis zadania:

Zadanie polega na budowie modułowego pawilonu szpitalnego z 18 łóżkami, w tym 3 łóżkami respiratorowymi, który będzie obiektem dedykowanym pacjentom z podejrzeniem i potwierdzonym zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Pawilon zostanie wykonany w technologii modułowej z kontenerów przemysłowych. Konstrukcja będzie łatwa do rozbudowy o kolejne elementy. Wielkość sal pacjentów została tak zaplanowana, aby w przypadku rosnącej liczby pacjentów z COVID-19, można było łatwo zwiększyć liczbę łóżek. Pawilon będzie wyposażony we wszystkie niezbędne do leczenia urządzenia i wyposażenie, wraz z koniecznymi mediami, w tym instalacją tlenową. Jednocześnie modułowa konstrukcja pozwoli w przypadku takiej konieczności rozbudować pawilon o drugą kondygnację.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ