Zakup i montaż trzech sztuk dźwigów osobowych/szpitalnych

znaki_strona_www.png

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej realizuje zadanie pn.:

„Zakup i montaż trzech sztuk dźwigów osobowych/szpitalnych”.

Dofinasowanie zadania pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  W ramach tego rządowego programu środki finansowe trafiają do jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje bliskie ludziom.

Beneficjent: Powiat Ostrowski

Podmiot realizujący: SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Całkowita wartość zadania: 1 498 5540,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 200 000,00 zł

Opis zadania:

Zakup i montaż trzech sztuk dźwigów osobowych/szpitalnych w budynku Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Duboisa 68 dla potrzeb pacjentów oraz personelu.

Nowe windy gwarantują szybszą, wygodniejszą i bezproblemową komunikację, co jest bardzo ważne w Szpitalu ze względu rodzaj prowadzonej działalności.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ