Oddział Chorób Wewnętrznych

34 łóżkowy Oddział Chorób Wewnętrznych dzięki wysokospecjalistycznej kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej zapewnia wysoką jakość świadczeń zdrowotnych, zgodnie z procedurami i najnowszą wiedzą medyczną.

Jest oddziałem wielospecjalistycznym zajmującym się diagnostyką i leczeniem zachowawczym pacjentów z chorobami z zakresu szeroko pojętych schorzeń internistycznych. Tu trafiają pacjenci z chorobami układu oddechowego, przewodu pokarmowego, chorobami wątroby i schorzeniami endokrynologicznymi.

Średnio w ciągu roku hospitalizujemy ok. 1500 pacjentów.

W oddziale panuje atmosfera przyjazna pacjentowi.

Prowadzone są szkolenia z zakresu cukrzycy, insulinoterapii, odpowiedniej diety i stylu życia.

Pacjentom wymagającym dalszej diagnostyki i leczenia w ośrodkach wysokospecjalistycznych uzgadniamy przyjęcie w celu poszerzenia diagnostyki i leczenia specjalistycznego.

Ciągłość leczenia zapewniamy w Poradni Chorób Wewnętrznych na wizytach pohospitalizacyjnych.

W oparciu o kadrę lekarzy chorób wewnętrznych w szpitalu funkcjonuje Poradnia Chorób Metabolicznych, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem, Poradnia Chorób Wewnętrznych oraz Pracownia Endoskopowa.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych.

W oddziale realizowany jest program promocji zdrowia na temat:

  • Profilaktyka Cukrzycy.

Kierownik Oddziału

  • lek. Joanna Kukwa - specjalista chorób wewnętrznych

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. W 2002 r rozpoczęła pracę w tutejszym szpitalu. W 2009 r. uzyskała dyplom specjalisty chorób wewnętrznych. Od 2017 r. pełni funkcję kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Laureatka I miejsca w powiecie ostrowskim w plebiscycie Hipokrates Mazowsza 2019 r. w kategorii lekarz rodzinny.

Posiada certyfikaty z zakresu diagnostyki i leczenia Obturacyjnego Bezdechu Sennego.

Od wielu lat, w ramach wolontariatu, pełni funkcję lekarza Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę.

Swoją pracę wypełnia z entuzjazmem, z pełnym zaangażowaniem, poświęceniem i empatią w stosunku do pacjenta.

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa

  • starsza pielęgniarka Iwona Kalupa

Doświadczenie zawodowe:

- Początek pracy 1985 r. w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.

- Od 1988-1999 pracownik SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej jako pielęgniarka ZSZ Nr 1 i Szkole podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

- Od 1999 r. - 2004 r. praca w NZOZ ,,Med.-Pol" w Ostrowi Mazowieckiej

- Od kwietnia 2004 r. ponownie praca w SPZZOZ w Oddziale Chorób Wewnętrznych na stanowisku pielęgniarki odcinkowej

- Od 01.03.2011 praca na kontrakcie do dnia dzisiejszego

- Od 01.02.2021 praca na stanowisku p.o. Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Podnoszenie Kwalifikacji:

- Kursy doskonalące: Szczepienia ochronne, w zakresie przedszpitalnej pomocy w stanach zagrożenia życia

- Kursy kwalifikacyjne: Pielęgniarstwo środowiskowe nauczanie i wychowanie, Pielęgniarstwo rodzinne

- Kurs specjalistyczny - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

- Szkolenia: Nowa koncepcja leczenia ran chronicznych, Resuscytacja krqżeniowo-oddechowa, Przeprowadzanie badania polisomnograficznego, Szkolenie w zakresie przetaczania krwi i jej składnika

 

Kadra lekarska:

lek. Teresa Kuropatwa - specjalista chorób wewnętrznych

lek. Jan Bogucki - specjalista chorób wewnętrznych, dyplom umiejętności panendoskopii

lek. Barbara Grochowska-Duda - specjalista chorób wewnętrznych

lek. Piotr Skibniewski – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

lek. Fidaa Alhasan - I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Emilia Skarżyńska - rezydentka, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Kamila Barszcz - rezydentka, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

 

Telefony kontaktowe:

Kierownik oddziału tel. 29 74 63 800

Gabinet lekarski tel. 29 74 63 804

Pokój lekarza dyżurnego tel. 29 74 63 752

Pielęgniarka oddziałowa tel. 29 74 63 733

Dyżurka pielęgniarska tel. 29 74 63 734

Sekretariat tel. 29 74 63 711 wew. 206

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ