Izba Przyjęć

Zadaniem Izby Przyjęć jest przyjmowanie pacjentów do Oddziałów Szpitalnych:

  • w trybie planowym na podstawie skierowania od lekarza
  • w trybie pilnym bez skierowania.

Pacjent zgłaszający się do gabinetu Izby Przyjęć powinien posiadać:

  • wymagane dokumenty: skierowanie do szpitala, dowód osobisty
  • karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji (jeżeli są) oraz wyniki badań z dotychczasowego leczenia.

Pielęgniarka koorydnująca:

  • mgr piel. Barbara Jasińska - specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego

Kontakt tel. 29 746 37 60

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ