Szpitalny Oddział Ratunkowy

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Osoby wymagające realizacji świadczeń w SOR podlegają segregacji medycznej i są przydzielane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia im świadczeń zdrowotnych:

1. kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem

2. kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut

3. kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut

4. kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut

5. kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Zasady kierowania osób, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) do pobrania w załączniku.


Kierownik Oddziału

  • lek. Marcin Pawłowski

Pielęgniarka Oddziałowa

  • Lilla Baprawska - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zatrudnionych jest:
- 5 lekarzy internistów
- 5 lekarzy chirurgów
- 15 pielęgniarek
- 1 pielęgniarz
- 5 ratowniczek
- 10 ratowników

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ