Szpitalny Oddział Ratunkowy

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Osoby wymagające realizacji świadczeń w SOR podlegają segregacji medycznej i są przydzielane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia im świadczeń zdrowotnych:

1. kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem

2. kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut

3. kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut

4. kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut

5. kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Zasady kierowania osób, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) do pobrania w załączniku.

 

Kierownik

  • lek. Wojciech Rakicki

Z-ca Kierownika

  • lek. Artur Kozak

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa

  • mgr piel. Renata Minasiewicz - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt

Obszar segregacji i przyjęć tel. 29 746 37 12

Kierownik tel. 29 746 37 09

Pielęgniarka Oddziałowa tel. 29 746 37 59

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ