Oddział Neonatologiczny

Oddział liczy 7 łóżek. Posiada 2 stanowiska do intensywnej opieki medycznej.

Oddział Neonatologiczny zajmuje się:

  • opieką nad zdrowym noworodkiem
  • diagnozowaniem i leczeniem noworodków chorych, a także przedwcześnie urodzonych
  • leczenia noworodków wymagających intensywnej terapii przed przekazaniem ich do ośrodków o wyższym stopniu referencyjności.

Po porodzie matka i dziecko mają zapewniony 2-godzinny nieprzerwany kontakt „skóra do skóry”. Następnie matki przebywają na salach w systemie rooming-in (matka i dziecko) zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej. Sale są 1-2 osobowe.

Dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy Oddział Neonatologiczny posiada inkubatory, lampy do fototerapii, kardiomonitory, pompy infuzyjne, stanowiska do resuscytacji noworodków.     

W Oddziale Neonatologicznym wykonywane są szczepienia ochronne noworodków, badania słuchu, badania pulsoksymetryczne a także pobierane są testy przesiewowe.

Kierownik Oddziału - lek. Jolanta Samsel specjalista neonatologii i pediatrii

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, z wieloletnim doświadczeniem w badaniu i leczeniu noworodków w Oddziałach Neonatologicznych i Patologii Noworodka z Intensywną Terapią Noworodka. Kierownik Oddziału od 2008r.

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr pielęgniarstwa Grażyna Galas

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydział Nauki o Zdrowiu kierunek Pielęgniarstwo. Posiada tytuł specjalisty pielęgniarstwa neonatologicznego. Jest pielęgniarką z długoletnim stażem zawodowym, związana z Oddziałem Neonatologicznym od początku pracy zawodowej. Podnosi kwalifikacje w formie kursów i szkoleń mających na celu podniesienie jakości opieki nad noworodkiem.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ