Oddział Neonatologiczny

Oddział liczy 7 łóżek. Posiada 2 stanowiska do intensywnej opieki medycznej.

Oddział Neonatologiczny zajmuje się:

  • opieką nad zdrowym noworodkiem
  • diagnozowaniem i leczeniem noworodków chorych, a także przedwcześnie urodzonych
  • leczenia noworodków wymagających intensywnej terapii przed przekazaniem ich do ośrodków o wyższym stopniu referencyjności.

Po porodzie matka i dziecko mają zapewniony 2-godzinny nieprzerwany kontakt „skóra do skóry”. Następnie matki przebywają na salach w systemie rooming-in (matka i dziecko) zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej. Sale są 1-2 osobowe.

Dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy Oddział Neonatologiczny posiada inkubatory, lampy do fototerapii, kardiomonitory, pompy infuzyjne, stanowiska do resuscytacji noworodków.     

W Oddziale Neonatologicznym wykonywane są szczepienia ochronne noworodków, badania słuchu, badania pulsoksymetryczne a także pobierane są testy przesiewowe.

W Oddziale realizowany jest program promocji zdrowia na temat:

  • Program Promocji Karmienia Piersią.

Kierownik Oddziału

  • lek. Dariusz Ślesicki - specjalista neonatologii

 

p.o. Położna Oddziałowa

  • mgr poł. Iwona Kazanowska - specjalista pielęgniarstwa położniczego

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ