Oddział Pediatryczny

Liczący 21 łóżka szpitalne Oddział, w którym są diagnozowane i leczone dzieci i młodzież od 0 do 18 roku życia.

Świadczenia medyczne obejmują diagnostykę i leczenie :

 • chorób zakaźnych wieku dziecięcego,
 • chorób układu oddechowego,
 • chorób układu moczowego,
 • chorób przewodu pokarmowego,
 • wybranych zaburzeń układu krwiotwórczego,
 • stanów zagrożenia życia: zatrucia, drgawki, omdlenia,
 • diagnostyka zaburzeń neurologicznych,
 • posiadamy możliwość konsultacji wybranych specjalistów, np. laryngolog, okulista, chirurg, ortopeda, psycholog, ginekolog,

Oddział ma łatwy dostęp do posiadanej przez Szpital nowoczesnej aparatury diagnostycznej (laboratoryjnej, obrazowej, endoskopowej), co przyspiesza i ułatwia diagnostykę i leczenie, oraz skraca czas pobytu dziecka w szpitalu.

Dzieci wypisane z oddziału mają możliwość kontroli leczenia w Poradni Pediatrycznej przy oddziale.

Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są codziennie w godz. 8-14

Ciepła i przyjazna atmosfera panująca w oddziale łagodzi stres chorego dziecka związany z pobytem w szpitalu. Naszego pacjenta otaczamy wszechstronną opieką zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Dlatego jedno z rodziców lub opiekun ma pełne prawo do bezpłatnego przebywania całą dobę z dzieckiem w Oddziale, celem zaspokojenia jego potrzeb miłości i bezpieczeństwa.

Bogata wiedza i doświadczenie zawodowe kadry lekarskiej i pielęgniarskiej sprawiają, że Oddział zapewnia wysoki poziom usług, o czym świadczy zadowolenie naszych pacjentów i ich opiekunów.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z pediatrii.

W oddziale realizowany jest program promocji zdrowia na temat:

 • Profilaktyka Otyłości.

Kierownik Oddziału

 • lek. Agata Szczapa – specjalista pediatrii

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, z wieloletnim doświadczeniem nabytym w Oddziale Pediatrycznym, Poradni Pediatrycznej, SOR, Pogotowiu Ratunkowym i Hospicjum Domowym dla Dzieci.

Z-ca Kierownika Oddziału

 • lek. Radosław Bartnik – specjalista pediatrii

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa 

 • piel. Urszula Leszczyńska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunku Pielęgniarstwo. Pielęgniarka z ponad dwudziestoletnim stażem pracy stale podnosząca swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe, obecnie w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, magister surdopedagogiki.

Kadra pielęgniarska to 16 pielęgniarek, w tym 3 pielęgniarki ze specjalizacją z pielęgniarstwa pediatrycznego, stale podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe.

Personel lekarski:

 • lek. Elżbieta Kieruzalska-Pietrzyk - specjalista otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej oraz pediatrii
 • lek. Marta Chojnowska -lekarz rezydent pediatrii

Kontakt:

Kierownik Oddziału wew. 300 lub 29 746 37 45

Pokój lekarski wew. 301 lub 29 746 37 46

Dyżurka pielęgniarska wew. 302 lub 29 746 37 47

Pielęgniarka Oddziałowa wew.303 lub 29 746 37 48

Sekretariat wew. 305 lub 29 746 37 35

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ