Oddział Kardiologiczny z OIOK

To nieustannie rozwijający się 27 łóżkowy oddział zachowawczy z nowo wydzielonym i nowocześnie wyposażonym Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej na 5 stanowisk w pełnym monitoringu wraz z separatką.

Do Oddziału Kardiologicznego z OIOK przyjmujemy pacjentów w trybie ostrym i planowym.

Profil Oddziału obejmuje diagnostykę i leczenie pacjentów z niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca,  chorobą wieńcową, kardiomiopatią serca, wadami wrodzonymi i nabytymi serca, nadciśnieniem tętniczym oraz innymi chorobami współistniejącymi.

W oddziale wykonywane są badania echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe na nowoczesnym aparacie firmy Philips EPIC7, próby wysiłkowe na bieżni ruchomej i cykloergometrze rowerowym, 24 - godzinne monitorowanie EKG (Holter) i ciśnienia (ABPM).

Z dniem 1 lipca 2022r. została uruchomiona nowoczesna i w pełni wyposażona Pracownia Hemodynamiki. Priorytetem działania Pracowni jest leczenie ostrych zespołów wieńcowych u chorych z zagrożeniem życia i zdrowia.

Wykonujemy również diagnostyczne i lecznicze zabiegi koronarografii i angioplastyki u chorych w trybie planowym. Inwazyjna diagnostyka została poszerzona również o takie badania jak: czynnościowa ocena przepływu w naczyniach nasierdziowych oraz wewnątrznaczyniowa ultrasonografia.

W oddziale realizowany jest program promocji zdrowia na temat:

  • Profilaktyka Nadciśnienia Tętniczego.

Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela :

  • codziennie w godzinach 11:00 - 13:00

        Kierownik Oddziału lek. Tomasz Olesiewicz lub Z-ca Kierownika dr n. med. Elżbieta Bujno

  • po obchodzie lekarskim od godz. 11:00 - lekarz prowadzący

Odwiedziny

Odwiedziny pacjentów odbywają się w godz. 12:00 – 18:00.

Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może zostać wprowadzony zakaz odwiedzania chorych, o czym pacjenci zostaną powiadomieni oraz wywieszone zostaną stosowne ogłoszenia

Kierownik Oddziału

  • dr n. med. Tomasz Olesiewicz - specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych,  staż pracy 28 lat.     

Z-ca Kierownika Oddziału

  • dr n. med. Elżbieta Bujno - specjalista kardiologii

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa

  • mgr piel. Agnieszka Wilczyńska, staż pracy 21 lat

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie 2001r. (studia dzienne) oraz specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego – tytuł uzyskany na Akademii Medycznej w Warszawie 2006 r. (tryb dzienny).  Od 2002 r. – aktywny działacz w Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce na rzecz środowiska pielęgniarskiego jako:

- przewodnicząca organu Okręgowej Komisji Rewizyjnej (dwie kadencje)

- przewodnicząca organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych - obecnie już drugą kadencję pełni tę funkcję.

2008-2013 – członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej specjalizacji Kardiologicznych w „Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych” w Warszawie.

Od 2008 – członek Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji zawodu i praw kobiet „OAZA”

Pozostały personel pielęgniarski

Na oddziale pracuje 7 lekarzy i 31 pielęgniarek, w tym 10 pielęgniarek posiada tytuł specjalisty: 4 pielęgniarki z pielęgniarstwa kardiologicznego i 6 z pielęgniarstwa zachowawczego.

Kontakt

Sekretariat tel./fax: 29 746 37 24

Pokój Lekarski: tel. 29 746 37 22

Dyżurka Pielęgniarska: tel. 29 746 37 25

Kierownik tel.:29 746 37 21

Pielęgniarka Oddziałowa tel.: 29 746 37 26

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ